0
Количка
Вашата количка е празна.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДЕФИНИЦИИ

1.При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

1.1 kosata.eumazon.com- Интернет магазин , собственост на Макс Трейд 14 ЕООД, дружество, предлагащо на пазара вносна козметика за коса и съпътстващи стоки, което поддържа и притежава авторските права върху сайта eumazon.com;

1.2 Сайт – Интернет сайт, който е достъпен на адрес https://eumazon.com;

1.3 Потребител - всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до Сайта и/или е използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

1.4 Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, съгласно посоченото в Сайта;

1.5 Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта;

1.6 Услуга – предоставяната посредством Сайта възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на мнения, въпроси и др. във връзка с него.

1.7 Заявка/поръчка - списък от продукти, които Потребителят е избрал с цел закупуване с доставка до определен от него адрес и време.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, kosata.eumazon.com предоставя на потребителите на сайта следната информация:

2.1 Доставчик по договорите за продажба от разстояние е Макс Трейд 14 ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК BG203106676, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Акад. Константин Пашев 4 и офис за работа с клиенти с адрес:гр. София, ул. Акад. Константин Пашев 4

2.2 Макс Трейд 14 ЕООД ЕООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни;

2.3 Основните характеристики на предлаганите на сайта продукти се съдържат в описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта;

2.4 Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна и включва всички данъци и такси;

2.5 Стойността на доставката е предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай;

2.6 Стойността на комуникационните услуги за връзка с офисите на eumazon.com не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план съответния абонат;

2.7 Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за доставка, както и начина на заплащане са посочени в раздел IV на настоящите общи условия.

2.8 Потребители, сключили договор за продажба от разстояние имат право да се откажат от него в срок от 14 работни дни от получаване на продукта. Правото по предходното изречение може да се упражни в случай, че потребителят не е използвал продукта и целостта на опаковката му не е увредена, като същата е запазила търговския си вид (всички етикети, стикери и др. са налични на местата, на които са поставени от производителя или доставчика). Правото по настоящата точка може да бъде упражнено единствено по отношение на предлаганите от сайта продукти, изключени от кръга на продуктите по чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. При упражняване на правото по тази точка, потребителят следва да представи стоката в офиса на kosata.eumazon.com за работа с клиенти, намиращ се на адреса, посочен в т. 2.1

2.9 С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е запознал своевременно с посочената по-горе информация и всяко подаване на поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при доставката на поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

3.1 Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Уеб сайт:www.cpdp.bg

3.2 Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:www.kzp.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

4.1 Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение.

4.2 При ползване на услугите потребителят е длъжен:

4.2.1. да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка с него;

4.2.2. да подава заявки/поръчки за доставка единствено, когато има интерес от закупуване на продукта;

4.2.3. да избягва изпращане на дублиращи се заявки в кратък интервал от време;

4.2.4. да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго лице;

4.2.5. при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

4.2.6. да не използва възможностите за публикуване на коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно съдържание (лога, адреси, послания и др.);да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, при публикуване на мнението си да завоалира произхода и/или вида на публикуваното съдържание;

4.2.7. да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

4.2.8. да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или организация;

4.2.9. да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

4.2.10. да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, посредством който сайта функционира;

4.2.11. да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

4.2.12. да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва Сайта;

4.2.13. да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги от другите потребители;

4.2.14. да не преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, публикувал мнение в сайта;

4.2.15. Потребителят се задължава своевременно да уведомява kosata.eumazon.com за всяко действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1 Подаването на поръчки за доставка на стоки се извършва след първоначална регистрация, при която потребителят попълва информация, необходима за изпълнение на поръчката. Регистрацията е еднократна, потребителят получава потребителско име, съвпадащо с регистрирания е-мейл.

5.2 Регистриран потребител може да бъде само лице, навършило 18 години.

5.3 Коректността за попълнената от потребителя информация се носи от него, като при некоректна информация и/или при информация, за която има основателно съмнение, че е невярна, kosata.eumazon.com има право едностранно да откаже регистрацията на потребителя.

5.4 След избора на продукт/и и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва в информационната система на kosata.eumazon.com за обработка. kosata.eumazon.com има право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на подадената от потребителя информация, чрез обаждане на посочените от него контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да бъде открит в рамките на 18 часа от подаване на поръчката, kosata.eumazon.com има право едностранно да я отмени.

5.5 След успешна проверка на въведените от потребителя данни, kosata.eumazon.com изпраща на потребителя потвърждаващ е-мейл за извършена регистрация, а при следващи поръчки е-мейл с приета за изпълнение заявка.

6.1 Поръчки през сайта се приемат денонощно, в работните дни на сайта можете да се свържeте с дежурен оператор от 09.00 до 21.00 часа по: телефон- +359896051626, skype- kosataeumazon, Viber: +359 886 133 667

2 Поръчки за територията на гр.София се изпълняват от 10.00 до 21.00 часа в дните от понеделник до събота. Неделя - почивен ден.

6.3 Поръчките се изпълняват за два часа от получаването им или в определен от потребителя час за доставка ( до 30 мин. след посочения начален час на доставка).

6.4 Поръчки, подадени след 19.00 часа, се изпълняват на следващия след получаването им ден или в първия работен ден (актуална информация за работните и почивни дни ще намерите на сайта).

6.5 Минимална поръчка - 20 лева с ДДС (без стойността на доставката).

6.6 Безплатна доставка за цялата страна за покупки над 100 лв. (с ДДС); 

6.7 При плащане в брой и с ваучери, ако адресът за получаване на поръчката се различава от адреса за плащане, се начислява допълнителна такса от 3.00 лева (посещение на два адреса).В случай, че потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес, се счита че доставката е извършена в срок и за повторно посещение се дължи допълнителна такса от 3.00 лева.

7.1 Заплащането на поръчката и доставката става по един от следните начини:

В брой при получаване на поръчката;

Онлайн разплащане:

- чрез разплащателната система на PAY PAL в момента на поръчването;

- чрез разплащателната система на ePay.bg в момента на поръчването;

Банков превод – чрез банков превод след оформяне на поръчката.

 

7.2 Поръчки за населени места извън София се изпълняват чрез външни куриерски фирми по избор на купувача. Цената за техните услуги се заплаща директно на куриера и зависи от тежестта и стойността на заявката.

7.3 Поръчки се изпълняват само в официални работни дни.

7.4 Поръчка, направена до 12.00ч., се изпълнява в деня на получаването.

7.5 Поръчка, направена след 12.00ч., се изпълнява на следващия официален работен ден.

7.6 В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват изпълнението на доставката в договореното време, kosata.eumazon.com си запазва правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира потребителя за забавянето.

7.7 При получаване на продуктите, потребителят е длъжен да прегледа опаковката и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъдат констатирани липси, недостатъци или несъответствия, kosata.eumazon.com се ангажира да подмени получения продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

7.8 В случай, че доставената стока е с нарушен външен вид, потребителят следва да изиска съставянето на протокол, установяващ това обстоятелство, след което същия да бъде предоставен на kosata.eumazon.com.

7.9 kosata.eumazon.com не събира информация за дебитни/кредитни карти. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват посредством системите за разплащания на Pay Pal и e-Pay, без до служителите на kosata.eumazon.com да достига информацията от вашата кредитна карта.

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1 Упражняване право на отказ се извършва чрез Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

8.2 По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходитеза връщане на стоката.

8.3 14-дневният срок започва да тече:

от датата на сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

8.4 В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца.

8.5 В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

8.6 За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ само в момента на доставката на стоката до потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА Eumazon.com

9.1 kosata.eumazon.com не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта.

9.2 eumazon.com не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

9.3 kosata.eumazon.com се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. kosata.eumazon.com не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

9.4 kosata.eumazon.com не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

9.5 kosata.eumazon.com няма задължението да контролира съдържанието, което потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или характера на това съдържание.

9.6 Eumazon.com не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове, които са публикувани на Eumazon.com.

9.7 При използването на услугите, потребителят може да получи достъп до съдържание, което има обиден, неморален или неприемлив характер. kosata.eumazon.com не отговаря по какъвто и да е начин за наличието и/или достъпа на потребители до такова съдържание и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на получаването на достъп и/или използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез сайта.

9.8 В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, kosata.eumazon.com не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

9.9 kosata.eumazon.com не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица. eumazon.com не носи отговорност за получаването/не получаването от потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на Eumazon.com.

ПРАВА НА EUMAZON.com ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

10. Eumazon.com има изключително право, по своя преценка, едностранно да променя правилата за достъп и ползване на Сайта и/или предоставяните чрез него услуги.

11. Eumazon.com има изключителното право, по своя преценка, да ограничава и/или прекратява достъпа до сайтаи предлаганите от него услуги на потребители, както и да заличава публикувана от тях информация, в случаите, в които със своите действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на потребители на сайта и/или на Eumazon.com.

12. Eumazon.com има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

13. Eumazon.com има изключителното право да променя (включително да заличава) публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в Интернет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на kosata.eumazon.com и kosata.eumazon.com. При достъп до сайта и/или използване на услугите, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други разпоредби на българското и международното законодателства, дори последните да не са упоменати в настоящите условия. Цялата информация, съставянето и подредбата на kosata.eumazon.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на комерсиално използване – е позволена единствено с изричното писмено съгласие на eumazon.com.

15. kosata.eumazon.com има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез поставянето на съобщение за това в сайта, както и поместване на актуалния след промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на потребители

16. С осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, потребителят декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от сайта услуги.

Responses (0)
No response for this article yet.
Guest
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 10 MB)
You may insert polls into your post. The poll would then appear in the post.
Vote Options
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.